[ * ] [ a / b / t / ž / tv ] [ pol / g / biz / mu / int ] [ mega ] [ talpykla ] [ ] [ twitter ]

/pol/ - Politiškai nekorektiška

skyderastu namai
Vardas
El. paštas
Tema
Komentuoti
Failas
Slaptažodis (Failų trynimui.)

Jei norite, galite prisidėti prie svetainės išlaikymo duodami savo šekelius man če!
Priimame ir kriptovaliutas!
Apsilankykite čeno failų talpykloje (dabar galima kelti failus viešai)! | Nesimato naujų temų/atsakymų, JS neveikia? Bandykite perkrauti puslapį su CTRL+F5 (privers naršyklę rodyti naujausią puslapio versiją).

Failas: 1569106421663.jpg (57,47 KB, 722x349, 0a8.jpg)

 No.987

Kodėl tik vyrai yra šaukiami 9 mėnesių tarnybai?
>Tūkstančiai jaunų vyrų vengia karinės tarnybos, į kurią yra kviečiami, tačiau institucijos imasi vis daugiau priemonių, kad rastų ir nubaustų besislapstančius. Kaip pakeisti ir ar įmanoma pakeisti šią situaciją?
>Šįmet dėl tarnybos vengimo kariuomenėje buvo nubausta apie 6,8 tūkst. jaunų vyrų. Dar liepą Krašto apsaugos ministerija (KAM) skelbė, kad iš jų beveik 3,6 tūkst. yra įtraukti į Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinį registrą. Dėl likusių 3,9 tūkst. šauktinių atliekami administracinių nusižengimų tyrimai ir tikėtina, kad jie bus baudžiami administracine tvarka.
>Tarnybos direktorius įvardijo, kad vengiantiems tarnybos gresia baudos net iki trijų šimtų eurų. „Jeigu karo prievolininkas pristato dokumentą, pagrindžiantį, kad jis tą dieną negalėjo atvykti, be abejo, bauda neskiriama. Bauda skiriama už karo prievolės pareigų nevykdymą nuo 30 iki 140 eurų, – kalbėjo A. Balčiūnas ir pridūrė, kad kur kas didesnė bauda. gali būti skiriama tam, kuris jau buvo atvykęs, pasitikrino sveikatą ir buvo pašauktas tarnauti, tačiau paskutinę sekundę persigalvojo. – Jeigu karo prievolininkas yra šaukiamas ir pristatymo dieną į dalinį jis neatvyksta, nors yra patikrintas, kad tinka, būna paskirtas, duoti nurodymai atvykti, tai bauda gali siekti iki 300 eurų.“
Kodėl niekam nesvarbu vyrų teisės?
Kodėl galima iš vyro atimti 9 mėnesius gyvenimo ir tai niekam neįdomu?
Jeigu tik moterys būtų priverstos tarnauti 9 mėnesius būti kažkokiom pirmosios pagalbos seselėm ir už vengima būtų baudžiamos visos pasaulio organizacijos mus padarytu per šikna, bet vyrai niekam Lietuvoje ir pasaulyje nerūpi

 No.988

Aš tikiuosi tu ironizuoji verkdamas dėl teisių kaip skystakiaušis dalbajobas

 No.989

skuskis lygiu teisiu tarnybai, ji tam ir sukurta :^)

 No.991

>>988
>NEEEEEEE TAIP NEGALIMA TU NETURI PATS KONTROLIUOTI SAVO GYVENIMO SKYSTAKAUŠIS!!!
lol
>>989
Aš jau sakiau kad vyrų teises Lietuvoje niekam nerūpi "lygiu" teisiu tarnyba yra apsimestinė tarnyba
>Pažymėtina, jog lyties, amžiaus bei socialinės padėties reikalavimai šauktiniams į privalomąją karo tarnybą formaliai nelaikomi lygių galimybių pažeidimu, nes tokie atvejai įstatymuose numatyti kaip išimtys.
>Tik vyrams taikoma privalomoji karo tarnyba nėra diskriminacija, kadangi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 6 straipsnis reglamentuoja, jog „Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu laikomi bet kokie veiksmai ar kitoks elgesys, kuriais asmuo diskriminuojamas dėl lyties, išskyrus atvejus, kai: vyrams ir moterims nustatomi skirtingi karo prievolės atlikimo atvejai“.
>Taip tai yra diskriminacija, bet ne nėra LOL
Kodėl niekas apie tai nekalbą?

 No.993

Tikiuosi, kad tu klausi, kodėl moterys neturi karo prievolės, o ne kodėl vyrai ją turi. Idėjiškai, karo prievolė yra vyro pilietinė pareiga valstybei mainais už jo pilietines privilegijas (pvz. balsavimo teisė, konstitucinės laisvės). Moterys mainais privilegijas turėtų užsiimti vaikų auginimu ir namų ūkio tvarkymu.

 No.994

>>993
>Tikiuosi, kad tu klausi, kodėl moterys neturi karo prievolės, o ne kodėl vyrai ją turi
Būtent
>Moterys mainais privilegijas turėtų užsiimti vaikų auginimu ir namų ūkio tvarkymu.
Puiku 3800 moterų turėtų 9 mėnesius tvarkyti namus arba priverstinai turėti vaikų
Bet manau aišku kad taip nebus nes kaip jau sakiau visos pasaulio organizacijos mus padarytu per šikną
Esmė yra tai kad visiškai niekam nerūpi vyrų teisės

 No.995

>>994
O kodel tiesiog nepanaikinus prievoles?

 No.996

>>995
Taip geriau arba panaikinti visiškai arba imti kažkur 9 mėnesius ir moteris, nes dabar visiškai valstybė diskriminuoja tik vyrus

 No.997

Vienas dalykas yra išryškinti leftistų veidmainiškumą, bet kitkas yra patiems perimti leftistų idėjas ir pasisakyti už jas, ką jūs dabar ir darote.
Lygybės nėra ir jos neturi būti. Moterys kariuomenėje yra iškrypimas.

 No.998

>>997
Radau incelį

 No.999

>>997
>Lygybės nėra ir jos neturi būti.
Tai daug paprasčiau būtų įrodyti jeigu būtų šaukiami ir moterys ir vyrai, dabar eina tik kažkiek stipresnės moterys, kurios dar kažkaip sugeba jeigu būtų šaukiamos paprastos feministės kurios galvoja kad moterys ir vyrai yra lygūs gal 90% jų atkristu ir šauktų kaip jos blogai
Lengviausia įrodyti kad moterys ir vyrai nėra lygūs yra duoti jiems tokias pat salygas

 No.1000

>>999
Siūlai vykdyti eksperimentą kariuomenės sąskaita? Ar bent supranti, kaip nusišneki?

 No.1031

>>1000
O kam ta priverstinė kariuomenė mums iš viso? Dabar turbūt sakysi "nes gi rusai pola" :D

Tačiau rusai mūsų nepuola ir nepuls, nes puolimas reikštų karą prieš ŠASO, o net rusai nėra ant tiek kvaili, kad skelbtų karą galingiausiam pasaulio kariniam aliansui.

Geriau reikėtų palikti minimalų kariuomenės biudžetą, kuris mums dar užtikrintų teisę likti ŠASO nariais, o tai būtų tik profesionali kariuomenė, ir ne 2%, o koks 1-1.5% skiriama gynybai (ką ir daro nemažai kitų ŠASO narių).

 No.1032

Failas: 1569298555028.png (117,49 KB, 1500x1400, 2a5.png)

>>1031
>ŠASO
>t. Putinas
>t. Trolių fabrikas

 No.1033

Failas: 1569313010942.gif (1,78 MB, 540x304, 1560943359544.gif)

>>1031
>šaso
akronimai neverčiami, kvaileli

 No.1034

>>1033
Lietuviškai sako CŽV, o ne CIA
ES, o ne EU
SSRS, o ne SSSR

Satania, tik and aifaunų stumti gali, /pol/ ne jos vieta

 No.1035

Failas: 1569319393137.jpg (73,45 KB, 990x879, 1553320350290.jpg)


 No.1041

>>1035
Kaip nori taip vadina, nesikabinėk prie žmogaus

 No.1042

Failas: 1569393470356.webm (Paveiksliukas, galintis atskleisti svarbias detales, 2,75 MB, 1920x1070, xz63epojx2i11(downloaded ….webm)

>>1041
>kAiP nOrI TaIp vADinA, nEsiKAbinĖk pRiE žMogaUS

 No.1071

>>987
sojus nx manai blet moterys gali ir turėtu tarnaut kariuomenei krw tiesiog nenueik i skyriu viskas nieko nebus.

 No.1200

Bazuotas straipsnis
www.delfi.lt/pilietis/voxpopuli/d?id=82451773
Kas iš jūsų ji parašė?[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] [Post a Reply]
Ištrinti įrašą [ ]
[ * ] [ a / b / t / ž / tv ] [ pol / g / biz / mu / int ] [ mega ] [ talpykla ] [ ] [ twitter ]